Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Kocham Cię, Panie

KOCHAM CIĘ, PANIE

  D                            h
Kocham Cię, Panie, kocham Cię,
  G               C                    A
Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. /2x
        G              A                D     fis    h
Zmieniłeś życie me, obmyłeś mnie swą Krwią,
Dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym.
Uwielbiam, Panie Cię, wysławiam Imię Twe,
Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest.