Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Król Królów, Lew Judy

KRÓL KROLÓW, LEW JUDY

 e                                  C              e     D
Król Królów, Panów Pan, Lew Judy, Boży Syn. /2x
               G            C         D           G            C
Nadchodzi tu Król chwały, przychodzi tu w sprawiedliwości
  a                  D                   G           C
Sądzić ziemię swą, nadchodzi tu Król chwały
   D           G       C                  D      G
Przychodzi tu, to On Prawym Władcą jest.