Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Kościół to nie tylko dom

KOŚCIÓŁ TO NIE TYLKO DOM nuty

    F                   C                d            g
1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota,
  C              d                 g                     C
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
a        g  C    a      g    C  d                        B F
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.

2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu,
Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.

3. Kto się dzieli tym, co ma z potrzebującymi,
Ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi,
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi.

/ks. S. Ziemiański SJ/