Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Koronka do miłosierdzia Bożego

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO nuty
e-nuty opracowanie na chór z towarzyszeniem organowym
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny...