Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Każdy musi mieć wyspę swą

KAŻDY MUSI MIEĆ WYSPĘ SWĄ
E H A H

Każdy musi mieć wyspę swą na oceanie niepokoju
W codzienności szarym tle kilka jasnych kolorów
Mogą różnie nazywać się dla ciebie
Lecz tylko Jezus jest tęczą na niebie
Mogą różnie nazywać się dla ciebie
Lecz tylko Jezus jest naszym zbawieniem.