Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Panie, Ty jesteś radością mą

PANIE, TY JESTEŚ RADOŚCIĄ MĄ

D G A
Panie, Ty jesteś radością mą Jezu, Ty rozweselasz mnie. O-o.
Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych,
Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę,
Pan króluje na wieki, bóg przez pokolenia, alleluja!

/Przystanek Jezus/