Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Panie Twój tron

PANIE TWÓJ TRON nuty

    D        e7                   A4
1.Panie, Twój tron wznosi się
                       D fis      h
Nad wszystkie ziemie świata,
                 e                 A4          D D7 || D G D
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój /2x

                D          D7+         fis7
Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
         e7           A6         D
Wywyższamy Cię, Boże nasz /2x

2.Chcę Cię wywyższać, Panie mój
I błogosławić Twe imię,
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.

/Pete Sanchez JR, tł. A. Karpowicz/