Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Per Crucem

PER CRUCEM nuty

d     g C          B      g       A d
Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.