Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Oceany

OCEANY
  h                          A             D
1. Znad oceanów do mnie wołasz,
                      A                     G
gdzie każdy krok niepewny jest.
h                                 A       D                       
Ty jesteś tam, gdzie niewiadoma,
                      A                    G
tam znajdę grunt dla wiary mej.

      G             D                 A   
Ref. I będę wzywać imię Twe,
G            D                 A                       G
i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się,
                   D                   A                             
mej duszy pokój w Tobie jest,
                            G     A          h      A D A G
gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też.


2. Mój strach utonie w Twojej łasce,
bo ręka Twa, prowadzi mnie.
I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś,
wiem teraz też nie zawiedziesz mnie.


3. Więc daj mi odwagę i prowadź mnie, chcę ufać Tobie,.
h                                              G
Duchu prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic,
             D                                       A
Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz.
h                                          G
Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy,
             D                                       A
moja wiara się umocni, w Twej obecności, Boże. /4x
          
Ja chcę iść za Tobą, więc prowadź mnie dokądkolwiek pójdziesz. (Ref)

(Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Ligthelm. tłum Melania Król, Maja Nowotnik)