Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdzie ona jest

GDZIE ONA JEST

E A H7 A
1. Zwycięstwo śmierć pochłonęło.
Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Więc i my zwyciężamy, bo zmartwychwstał nasz Pan.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.
Radujmy się, siostry, jeśli miłujemy się.

E gis A H7 A gis
Ref. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest?
Gdzie ona jest – jej zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, twe zwycięstwo?

2. Gdzie jest, o śmierci, twe zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, oścień twój?
Zwycięstwo śmierć pochłonęło,
Zwycięstwo śmierć pochłonęło.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.

/zesp. 2 Tm 2,3/