Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Głosem Twoim zostać chcę

GŁOSEM TWOIM ZOSTAĆ CHCĘ
D E A fis
1. Pamiętam dzień w którym znalazłeś mnie
D E A A7
Włożyłeś w usta nową pieśń
D E A fis
Że treścią życia mądrość, siła jest
D E A A7
Dziś głosem Twoim zostać chcę
D E A fis
Ref. Głosem Twoim zostać chcę
D E A A7
Mówić Imię „Jezus”
D E A fis
Głosem Twoim zostać chcę
D E A
O milości Twej opowiadać ludziom chcę.
2. Codziennie Ty pomnażasz siły me
Twe słowo światłem stało się
Chlebem mej duszy, wodą życia jest
Dziś głosem Twoim zostać chcę
3. Ty Apostołom dałeś swoją moc
Twym głosem, Jezu, stali sie
Uświęcaj serce me, napełnij je,
By głosem Twoim stało się. (Grażyna Pawlas Kaletová (Job D. Grash))