Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Głoś Imię Pana

GŁOŚ IMIĘ PANA nuty

    D               h         e              G            A  D
1.Głoś imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały,
  D                  h        e             G                  A  D
Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych,
D          G    D                  h                 e
Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg"!
D               G          A D
By krańce ziemi słyszały.

2.Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje,
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje,
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń,
On cię od zła zachowuje.

3.Głoś imię Pana, razem ze wszystkim co żyje,
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije,
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,
Teraz i na wieki. Amen.
(sł. J. Neander, m. Stralsund [1665], tł. ks. Wojciech Danielski)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »