Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdyś mnie z błota lepił

GDYŚ MNIE Z BŁOTA LEPIŁ
e C

Gdyś mnie z błota lepił, wiedziałeś,
D h
Że do błota uporczywie będę wracał.
C a H
Pierwszy raz, gdyś tchnął we mnie życie, wiedziałeś,
e C
Że mnie całe życie stwarzać trzeba,
D h C H
Co sekundę ze śmierci podnosić i odratowywać.
e C
Pierwszy raz, gdy mnie dotykałeś,
D h
By już Swoich palców więcej ze mnie nie zdjąć,
D h e
Wiedziałeś, kim jestem i dlaczego.