Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Gdzie miłość wzajemna

GDZIE MIŁOŚĆ WZAJEMNA I DOBROĆ
C a G a G
Ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
a G a
1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa,
a G a G C
Weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga
I czystym sercem miłujmy się nawzajem.
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną gniewy i spory,
A pośrodku nas niech będzie Chrystus.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże,
Razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic
Przez nieskończone wieki wieków. Amen.
(sł. ks. J. Dziurzyński; m. ks. Z. Piasecki)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »