Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Godzien o godzien jest nasz Pan

GODZIEN, O GODZIEN nuty

    D                G                       D
1.Godzien, o godzien jest nasz Pan,
                        e                     A               D A||D D7
Godzien aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń. /2x
                             G A          fis                  h
Ref. Śpiewajmy: "Alleluja!" przed Baranka tronem,
         e                 A              D                    D7
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały psalm.
G    A        fis               h                e                     A
Alleluja! Chwała Barankowi, On w walce jest zwycięzcą,
                   e       A7      D
Bóg z nami, Król i Pan.

D A G D
2.Panie mój, Tyś droższy nad srebro,
D A G A7
Ponad złoto cenniejszy skarb,
D A G D
Czym przed Tobą jest piękno diamentów,
e G A D
Czyż może Ci coś dorównać, Panie mój.

/Mark S. Kinzer/