Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Godzien o godzien

GODZIEN, O GODZIEN JEST BÓG

     G                 D              e           C G         C D
1.Godzien, o godzien jest Bóg, siedzący na tronie,
G  D                     e          C          G              C     G
Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
    F             C            D
Błogosławieństwo i cześć.

        G                D           C            D             G
Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen.

2.Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie,
Oddając Mu hołd, miłość i wdzięczność, siłę i moc,
Błogosławieństwo i cześć.

 

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU:

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały zeszyt 1

PCH1 mockup

W śpiewniku Pieśni Chwały 1 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do61 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty piosenek w języku angielskim oraz w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych znutami Pieśni Chwały 1 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »