Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nasz Ojcze Niebieski

NASZ OJCZE NIEBIESKI
C F G

Nasz Ojcze niebieski, święć się imię Twe,
C F G
Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola pełni się.
F d a G
Twe królestwo na ziemię niech zstąpi, niech zstąpi. /x2
F d
Twoja jest chwała, Twoje królestwo,
a G
Twoja jest moc na wieki. Amen! (Bethel Music)