Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie zabieraj mi strun

NIE ZABIERAJ MI STRUN nuty
G a C G
1. Mogę, Panie, Ci oddać, jeśli o to poprosisz,
Wszystkie moje zmartwienia, smutek, troski i ból.
Mogę nawet ci oddać, jeśli tego zażądasz,
Całą swoją fortunę, ale nie bierz mi strun.
Ref. Nie zabieraj mi strun, zostaw gitarę.
Sześć mych strun, wystarczy mi za cały świat.
2.A gdy kiedyś poczuję, że porzucić czas wszystko
I z gitarą przystanę u raju wrót, święty Piotrze tak powiem:
Wiele w życiu zgrzeszyłem, zabierz mi za to wszystko,
Ale nie bierz mi strun. (M. Pampuch, M. Kotarba)