Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niech się radują niebiosa

NIECH SIĘ RADUJĄ NIEBIOSA nuty

Ref. Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.

1.Zaśpiewajcie Panu nową pieśń,
Zaśpiewajcie Panu, wszystkie ziemie.
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,
Co dzień głoście Jego zbawienie.

2. Głoście Panu, ludy, chwałę, moc,
Imieniowi Jego cześć oddajcie,
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom,
Czcijcie Pana w stroju odświętnym.

3. Niechaj przed Nim zadrży cały świat,
Głoście ludom, że sam Pan króluje.
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się,
Sprawiedliwie rządzi ludami.

4. Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,
Niech brzmi morze z mieszkańcami swoimi.
Niech się rozradują pola z plonem swym,
Wszystkie drzewa leśne przed Panem.

5. Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg.
Według swej wierności - narody.

(sł. Ps 96 (95); tł. i m. Ks. S. Ziemiański)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »