Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Cała ziemio wołaj

CAŁA ZIEMIO
          a     D        a           C       e            a
Ref. Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,
C   D   e     h D    a
Raduj się, wesel się.
Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,
Aleluja, alleluja.
      a                 C  D        e      C                D      e
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda,
    Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego.
2. Pan okazał swoje zbawienie,
    Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość,
    Wspomniał na dobroć i na wierność swoją,
    Dla domu Izraela.
3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.
    Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
    Cieszcie się, weselcie i grajcie.
4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
    Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
    Przy trąbach i przy głosie rogu.
    Na oczach Pana, Króla, się radujcie.
5. Niech szumi morze i  wszystko, co w nim żyje,
    Krąg ziemi i jego mieszkańcy,
    Rzeki niech klaszczą w dłonie,
    Góry niech razem wołają z radości. (D. Kusz OP)