Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chrystus moim światłem

CHRYSTUS MOIM ŚWIATŁEM

[POBIERZ NUTY]


C F
Ref. Chrystus moim Światłem,
G e
Chrystus moim życiem,
a F d7 F/G C
Jedynym Panem i Zbawicielem.
a d e a
Jemu ufam, zawierzam swe życie,
F C d7 G F/G C
By nim kierował na drodze ku Ojcu.
a
1. Niepokalana Matko Kościoła,
d G a
Najdoskonalszy wzorze Nowego Człowieka,
F e
Pełna Ducha Świętego
d e
Wraz z Tobą oddaję się Chrystusowi,
a
Jego Słowu i dziełu.
F C F
Bądź moją Matką i Nauczycielką.
a F C
2. Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca,
d F
Przez Ciebie we Chrzcie Świętym
d
Narodziłem się na nowo,
d E
By być dzieckiem Boga.
a G F a
Ucz mnie miłości i posłuszeństwa Ojcu.
e7
Napełnij łaską i mocą swoją.
F C G C
Bądź Towarzyszem mej drogi.
a
3. Dzięki Jezu za Twój Kościół,
d G a
Pielgrzymującą wspólnotę ludu Bożego.
F
Pozwól mi wrastać głębiej
F e
W tę braterską wspólnotę,
d e
Podejmować diakonię, o Tobie dawać świadectwo.
a F
Miłować siostry i braci i tych,
F C E
Którzy nam przewodzą w drodze do Ciebie.
a F C
4. Daj miłować coraz bardziej Twoje słowo,
d E
Niech staje się ono dla mnie światłem życia.
a G F a
Daj doświadczyć mocy i radości Ducha Świętego
e7
Przez wierność codziennej modlitwie,
F C G C
Na drodze wzrastania w świętości.
a
5. Udziel mi, Panie, daru miłości,
d G a
W bezinteresownym dawaniu siebie;
F e
Miłości pięknej i szlachetnej,
d e
Którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach.
e
Przyjm dzięki za drogę,
e a
Na którą mnie wezwałeś,
F C E
Bez mej zasługi. Amen, alleluja.
F G a F C G a C d G C
Coda: Amen, amen, alle luja. Amen, amen, alleluja.
(Gizela Skop)