Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chwalcie Pana narody

CHWALCIE PANA NARODY
                       a           d                G                 C7+
Ref. Chwalcie Pana, narody, wysławiajcie Go, ludy,
               F            B7+            E
        Bo Jego łaskawość nad nami! /2x
             a
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,
                       F
    Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi,
                     G
    Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą.
       E
     Jego królestwo na wieki!
2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców,
    Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze,
    Bo Król sobie w nas upodobał,
    On zdobi pokornych zwycięstwem.
3. Niech weselą się święci wśród chwały,
    Niechaj cieszą się na swoich miejscach,
    Niech w ich ustach będzie Boża chwała,
     A miecz obosieczny w ich ręku. (Psalm 117 i 149; m. Marek Jaskuła)