Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chlebem niebieskim

CHLEBEM NIEBIESKIM
           C               e          F              C

Ref. Chlebem Niebieskim jesteś, Jezu Ty,
            a       d             F         G               C
        Swoją miłością w siebie przemieniasz nas.
        F                   d                   G
1.    Nie, ziemia już nie jest osierocona,
        e          F                 C
       Bo pozostałeś wśród nas,
        F                            C
       Ty chcesz Sobą nas karmić,
        e                   G
       Tyś Chlebem Życia,
        F         G                         E
       Ty całą ludzkość chcesz zapalić
        G             F       C
       Ogniem miłości Swej.
2.    Tak, niebo zstąpiło tu, na tę ziemię,
       Bo pozostałeś wśród nas,
       Lecz zabierzesz nas z Sobą,
       Do Twego domu,
       Gdzie z Tobą wiecznie żyć będziemy,
       Twój dom to wieczny raj.
3.    Nie, już nie musimy lękać się śmierci,
       Bo pozostałeś wśród nas,
       Każdy, kto żyje w Tobie,
       Nigdy nie umrze,
       Ty, Jezu, jesteś Bogiem z nami,
       Bogiem pośrodku nas. (Gen Rosso)