Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chwalcie Pana niebios

CHWALCIE PANA NIEBIOS
               e
Ref. Chwalcie Pana Niebios, chwalcie Go na cytrze,
               D         h                  C                       e
     Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest! /2x
          e
1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla,
     D                     h            C               e
    Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.
    Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał,
    Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!
        2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
            Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym.
            W Bogu, który stworzył niebo i ziemię
            Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!
3. Pan Bóg króluje, wesel się, ziemio!
    Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
    On dał ci życie, On dał ci wszystko
    Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja! (Ps 146, Marek Jaskuła)