Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chrystus Pan przyszedł na świat

CHRYSTUS PAN

[POBIERZ NUTY]
         e                 a                                  e          H7          e

1.    Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas,
        e           a                                e                            H7
       Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.
         a                           D          G                          H7
Ref.   Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę,
         e                              C                H7         e
          Za to, że tak słabo wierzę, przepraszam Cię.
2.    Pan miłością nam kazał żyć i tak służyć uczył nas.
       Do Królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.
3.    Pomóż mi stać się uczniem Twym, pomóż mi iść drogą Twą.
       Pomóż mi pokochać cały świat, pomóż zwalczać wszelkie zło.