Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chociaż góry ustąpią

CHOCIAŻ GÓRY USTĄPIĄ
                     A        E                     D
Ref. Chociaż góry ustąpią, chociaż zadrżą pagórki,
                  A                D                  h  E
     To nasz Pan zawsze będzie kochać nas.
             A         E                        D
     On ucieczką dla tych, którzy wzywają Go,
                A                E           D A
     Będę śpiewał, jak dobry jest Bóg.
   D             E                 cis                D         E       A
1. Pan mój mnie nie zostawi, Pan mój bardzo kocha mnie,
    D            E            cis                            D                   E
    Bardziej niż matka dziecko swe, Pan mój nie zapomni mnie.
2. Kiedy będę strudzony, On mi skrzydło mocne da
    I nie zaznam zmęczenia już, On mą siłą, On mój Pan.
3. Kiedy drogę zagubię, po imieniu wezwie Pan.
    Kiedy odejść od Niego chcę, On za rękę wiedzie mnie. (autor nieznany)