Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chleb pielgrzymów

CHLEB PIELGRZYMÓW

[POBIERZ NUTY]
        G            D                     e        C      A             D7
Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, prosi, byś był światłem,
         G          D                 e             C        A                  G D
        Byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca swoim Ciałem.
        h           E                  a  cm G D G
        Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
                    g            cm                  g
1.    Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
             g                   F                  g
       I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
               g                D                   g    G7
       Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
                C                     A                       D
       Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.
2.    Twoja Krew niechaj jest napojem mocy,
       Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
       Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
       Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3.    Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
       Bo uczysz żeśmy braćmi w pyle drogi.
       Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
       Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. (tł. ks. Jerzy Szymik)