Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Chrystus, to nadzieja cała nasza

CHRYSTUS, CHRYSTUS TO NADZIEJA

[POBIERZ NUTY]


A fis E A
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
h E A H fis E
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
A fis A D H E E7 A
On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem.
A fis A h E A
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
A E A
1. On jest Słowem nad wiekami,
A E fis
Pierworodnym pośród stworzeń.
h E fis
Bóg przez Niego dał nam życie
A h
i ukazał nam swą chwałę.
2. To On Głową jest Kościoła
I początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
W Jego ciele zamieszkała.
3. Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
Gdy na krzyżu oddał życie.
4. On jednoczy we wspólnocie
Przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
Do radości swego Ojca.