Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wody Jordanu

WODY JORDANU

Ref. Wody Jordanu, weselcie się,
Nasz Zbawiciel przychodzi.
Woda życia, zdrój na pustyni!

1. Jeśli ktoś jest spragniony,
A wierzy we Mnie,
Niech przyjdzie do Mnie i pije,
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

2. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
Nie będzie pragnął na wieki,
Lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody,
Wytryskującej ku życiu wiecznemu

3. Rozleję wody po spragnionej glebie
I zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoich potomków
I błogosławieństwo moje na twe latorośle.

4. Pan cię zawsze prowadzić będzie,
Nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród
I jak żródło wody, co się nie wyczerpie!

(sł. W. Prus OP, muz. P. Pałka)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

niepojeta 2Opracowanie 4 głosowe P. Pałki w śpiewniku Niepojęta Trójco t.2. Śpiewnik ten zawiera aż 329 utworów: chorał gregoriański z tradycji dominikańskiej, jednogłosowe pieśni tradycyjne, kompozycje i opracowania wielogłosowe autorów, takich jak: Dawid Kusz OP, Paweł Bębenek, Urszula Rogala, Piotr Pałka, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »