Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

We wszystkim, czym otaczasz mnie

WE WSZYSTKIM, CZYM OTACZASZ MNIE
a                                 C
We wszystkim, czym otaczasz mnie,
d                 E                  a        C d E      a              C  d E
Uwielbiony bądź, Tobie chwała! /2x           Każdego dnia.