Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wierzę w Ciebie Panie

WIERZĘ W CIEBIE, PANIE
e C D h

1. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win,
e C D G
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn.
a D G C
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać,
a D G H7
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać
a D G C
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram,
a D E
Tam przygarniesz nas do Siebie.
2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie,
Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz,
Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.
3. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc.
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża zło,
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
I nic złego mnie nie spotka.
4. W Tobie, Boże, miłość, wiarę swoją dam.
W Tobie, Synu Boży, ufność swoją mam
Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp
I miłość Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb.
W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar,
Daj mi stać się Bożą rolą. (ks. Bronisław Kant SDB)