Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wystarczy, byś był

WYSTARCZY, BYŚ BYŁ
                        F          C

Wystarczy, byś był, nic więcej
                F            C
Tylko byś był, nic więcej,
                   a         G     a G
By Twoje skrzydła otuliły mnie.