Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielkie jest dla nas miłosierdzie Twoje

WIELKIE JEST DLA NAS
         
E             fis                  cis7                A
Ref. Wielkie jest dla nas Miłosierdzie Twoje Panie.
E          A            E    H
Wielki jest nasz Bóg.

   
gis                   cis          gis                                  A    H
1. On przebacza moje winy, On odpuszcza wszystkie je.
gis            H/cis                     A                            H
On uczynił mnie szczęśliwym i teraz wolne jest serce me.

2. O jakże wielkie jest Serce Twoje,
obejmujesz Nim cały świat,
Chcę zawsze tonąć w Twych ramionach,
Ty jesteś Król mój i Tyś mój Brat.

(Artur Migas - Wspólnota Emmanuel)