Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W krzyżu cierpienie

W KRZYŻU CIERPIENIE nuty

e-nuty - opracowanie na chór

1. W krzyżu cierpienie,
W krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie ni szuka.
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej;
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.
3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.
4. Gdy wiary siła serce spoiła,
A i toć serce zawiodło;
O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.
5. Gdy wśród żywota, biedna sierota,
Stoi od ludzi wzgardzona;
Krzyż będzie światem, ojcem i bratem.
Gdy go przytulisz do łona.
6. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,
O wytrwaj jeszcze na chwilę;
Łza się przesączy, rozpacz zakończy
Krzyżem zatkniętym w mogile.
7. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
Na tego spojrzy łaskawie
Jezus Zbawiciel i Odkupiciel,
Da pomoc Boską w wszej sprawie.
(sł. I muz. trad.)