Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W dialogu miłości

W DIALOGU MIŁOŚCI nuty
B d Es F

1.W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu,
B d Es F
Zawierzyć Mu życie, by On je kształtował,
g Es F Es F g F Es g F EsFB
By każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa
Es B Es g F
Przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.
B d g Es c F
Ref. Non nascuntur sed fiunt christiani.
B F Es c F
Non nascuntur sed fiunt christiani.
B F Es F B
Non nascuntur sed fiunt christiani.
Es c g c F B
Non nascuntur sed fiunt christiani.
(tłum. refrenu: "Nie rodzimy się, lecz stajemy się chrześcijanami")
2.A dana nam łaska wiary w Chrystusa
Pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie,
Zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość,
By wraz z Nim kształtować dziś nową historię.
3.Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa
I słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny,
By karmiąc się słowem, być "słowa sługami",
Pierwotną gorliwość na nowo rozniecić.
4.Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony,
Pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności
By Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo,
Domem i szkołą komunii dla wszystkich.
(sł. wg NMI, ref. Tertulian, oprac. E. Maier, m. E. Maier)