Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wybrał nas Bóg

WYBRAŁ NAS BÓG
G C D

Wybrał nas Bóg do zbawienia,
e h
Zaprosił do chwały Jezusa
e H7 e C
On tak nas ukochał, że zawisł na krzyżu,
a D7 G
Więc życie oddajmy Mu. /2x