Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wszystko mogę w Tym

WSZYSTKO MOGĘ W TYM
e                            C

Wszystko mogę w Tym,
          G       D
który mnie umacnia.
e  C     G    D
Jezus, On mnie umacnia.
e                          C
Rozlewaj swoją chwałę,
G             D
potęgę i moc
e                             C
Na miasto Twoje święte,
G             D
potęgę i moc.