Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielki jest Bóg

WIELKI JEST BÓG nuty
C d G C

1. Wielki jest Bóg, sprawiedliwy i Święty,
F G F C
w mocy swej miłość daruje ci.
C d G C
Wielki jest Bóg w swej wierności i prawdzie,
F G F C
w łasce swej dobroć daruje ci.
B F C
Wielki jest Bóg i godzien jest chwały.
B G C
Wielki jest Bóg, więc uwielbiaj Go!
B D G
Wielki jest Bóg, więc wznieśmy nasz głos,
E a
więc wznieśmy nasz głos.
d G7 C
Wielki jest Bóg. Bóg.
d G7 a d
Tyś wielki jest! Tyś wielki jest!
2. Tyś Bogiem jest wielkim i sprawiedliwym,
w łasce swej chciej okazać nam miłość.
Tyś wielki jest w swej wierności i prawdzie,
w mocy swej chciej okazać nam dobroć.
Tyś wielkim jest Bogiem i godnym chwały.
Tyś wielkim jest, więc przyjmij tę pieśń.
Tyś wielkim jest, więc przyjmij nasz śpiew,
więc przyjmij nasz śpiew.
Tyś wielki jest! jest!
Tyś wielki jest! Tyś wielki jest! (Deborah D. Smith, Michael W. Smith)