Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wznoszę moje oczy ku górom

WZNOSZĘ MOJE OCZY KU GÓROM
   G                    C7/9       
1. Wznoszę moje oczy ku górom, /4x
     D                            C
    Skąd nadejdzie mi pomoc?
   D                                C
    Ratunkiem moim jest Pan.
   D                        C             G C7/9
    W Nim jest moja siła, moja moc. /5x

        2. Pan będzie strzegł mego wyjścia
            I mych powrotów będzie strzegł,
            Uchroni od wszelkiego zła
             Na wieki wieków. Amen