Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielki jest Pan

WIELKI JEST PAN nuty
                D    fis                            h       fis
Ref. Cały świat niechaj śpiewa Ci świętą pieśń,
                         G                 A                      D
Niech oddaje najwyższą cześć. Wielki jest nasz Pan!

     h                      fis                   G                D
1.
Brat Abraham usłyszał Twe słowo i od razu uwierzył w nie,
h                  fis                            G        e              A4-3
w obietnice milionów gwiazd, które ludem Bożym stały się.
  D                  fis           h                         fis
Nigdy nie zostawiłeś go, nawet w ten próby czas,
 G                     D                           e       G               A
gdy posłuszny Twemu wezwaniu na ofiarę swego syna dał.

2. W Samuelu wołanie Twe, Panie z młodym sercem spotkało się.
Padło na żyzną glebę miłości tam wydało wielokrotny plon.
Nigdy nie zostawiłeś go, On posłuszny Ci był.
Każdy człowiek, gdy Tobie zaufa wie, że nigdy nie zawiedzie się.

3. Kiedy nadszedł właściwy czas łaski, Słowo Twe Ciałem stało się,
zamieszkało na ziemi wśród ludzi ogłaszając już Królestwo Twe.
Nigdy nie zostawiłeś nas, gdy za cenę Twej krwi
cały Kościół z chórami aniołów wielką ucztę wyśpiewuje Ci.

      e        A        fis         h              G               e     A H7
4.
Góry ustąpią i morza wypłyną lecz Słowo Twe żyje i trwa.

(Marcin Łęczycki)


 
 
 

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU:

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały zeszyt 1

PCH1 mockup

W śpiewniku Pieśni Chwały 1 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do61 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty piosenek w języku angielskim oraz w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych znutami Pieśni Chwały 1 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »