Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wiele serc pragnie dziś

WIELE SERC DZIŚ PRAGNIE nuty
A  E/Gis fis7
Wiele serc dziś pragnie Twych słów.
h7 D E4 E
Wiele trwa w ciemności bez słońca w dzień.
Pomóż zacząć dzieło swe dziś,
kochać tych, co blisko są wokół nas.
fis7 cis7/E H/Dis D
Tak wielu gdzieś daleko jest zgubionych w morzu dróg,
A/Cis D h7 E
O Panie spraw, by dzieci Twe poznały krzyża moc!
A A/Cis h7 E
Jak chleba, co syci, użyj nas, jak wina,
E/Gis D/Fis E/Gis A E
Co dla nas wylewa życie Twe.
A A/Cis D A/Cis h7
Umocnij nas Ojcze, by Tobą dzielić się,
A/E D/E A A/Cis D A/Cis h7 E
Jak chleba co da  jesz w bród użyj nas!
(Paul Baloche, Claire Cloninger)