Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W drogę z nami

W DROGĘ Z NAMI
               C                    a                      F                        G

1.W drogę z nami wyrusz, Panie, nam nie wolno w miejscu stać,
         C                    a                     F                 G
Gdy zbłądzimy podaj rękę, gdy upadniemy pomóż wstać.
                C                 a           F G       C
Ref. I do serca swego prowadź, prowadź nas. /2x
 
2.Zabierz smutek, przywróć radość, osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli, ciężar krzyża przez ten świat.
3.Poprzez piachy, ostów kolce, z nami idź do niebios bram.
Po pustyniach zabłąkanym wody swojej chociaż daj.