Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

A cóż to za Dziecię?

A CÓŻ TO ZA DZIECIĘ?

POBIERZ NUTY (PDF) melodia 1 nuty melodia 2 nuty

A cóż to za Dziecię? Wszakże Go widzicie:
Patrzcież pilnie i usilnie, jakie to powicie.

Pan to jest nad pany, dziś z nieba zesłany,
Pan wysoki, spieszcie kroki, wszakże się dowiecie.

A byćże to może, czy Pańskie to łoże?
W tym żłóbeczku, na sianeczku, leżysz mocny Boże.

Zimno członki ściska, z ocząt łzy wyciska:
Któż Panięciu, któż Dziecięciu płakać nie pomoże?

Tak to Majestacie, mieścisz się w tej chacie:
Wszechmocnego, Niezmiernego, w ludzkiej kryjesz szacie.

W pieluszki krępuje matka i całuje:
Związanego, złożonego, otóż Pana macie.

Cóż to za przyczyna, pociecho jedyna;
Że w posturze i w figurze, stawiasz ziemi, Syna?

Miłość to sprawiła, ze uczłowieczyła
Boga mego, nie przę tego: że przyczyną wina.

Toć miłość miłością, łaskawość wdzięcznością
Kompensować i wetować, jest samą słusznością.

Pokłon uniżony, przyjmij Utajony
W ludzkim ciele, już się ściele człek z uniżonością.

Całujem rączęta, które grzechów pęta
Pozrywały, potargały, skąd nam wolność święta.

Największy szacunek, serca w podarunek,
Dobywamy i składamy pod Twoje nożęta.

(sł. i muz. trad.)