Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Witaj, Jezu narodzony

WITAJ, JEZU NARODZONY

Witaj, Jezu narodzony!
Chwałę Mu dajcie, chwalę!
Bijcie w kotły, grajcie w trąby!
helikony, arfy, flety, pikoliny i wioliny,
grajcie Panu swemu,
dajcie pokłon Jemu, pokłon!
Niech brzmią głosy pod niebiosy,
niechaj chwała Jezusowi będzie na ziemi.
Helikony, trąby, fagoty, grajcie Panu,
kontrabasy i wioliny, grajcie!
Anieli śpiewają, pasterze klękają,
Panu chwałę dają.
Witaj, Jezu narodzony! Witaj!
(autor nieznany)

___________________________

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

KOLĘDY CHÓRALNE DAWNE I NOWE 2 - Jan Węcowski wybór i oprac. Drugi zeszyt z serii Kolędy chóralne dawne i nowe składa się z 21 kolęd. Na końcu publikacji autor umieścił krótki komentarz do każdego z zamieszczonych utworów.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »