Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Niepojęte dary dla nas daje

NIEPOJĘTE DARY DLA NAS DAJE

1. Niepojęte dary dla nas daje
Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
Gdy się Wieczne Słowo Ciałem staje,
Mocą swojej cudownej sprawy.
Nędze świata precz odmiata
A płaczliwe jęczenia,
W dźwięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia;
Skąd dziś wszyscy weseli
Wyśpiewują Anieli:

Ref. Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi!

2. Patriarchów świętych upragnione
Spełniły się oczekiwania.
Kiedy Słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądania.
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie,
Ciemne błędy gasząc wszędy,
Światła czyni zjawienie.
Skąd dziś każdy z Anioły wyśpiewuje wesoły:

3. Już prorockich przepowiedzeń skutki
Odmieniły świat cały mile.
Oddalając uprzykrzone smutki,
Przywróciły wesołe chwile.
Wszędy echo brzmi z pociechą,
Że z daru Zbawiciela
Upewnienie o zbawienie
Dopełniło wesela.
Więc z niebieskimi szyki
Wydajmy dziś okrzyki:

4. Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie,
Dzięki Bogu czyni nieskończone
Za zjawione ludziom Zbawienie.
Radość nasza z Mesyasza
I wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swym narodzeniu.
Brzmijże, świecie, wesoło,
Wydaj rozgłos wokoło:

5. Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało,
By nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca Ciałem się stało.
Sługa z Pana, ach, odmiana!
Niesłychane przykłady,
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady.
Więc niech pienia odgłosy
Idą aż pod niebiosy:

(sł. XVII-XVIII w., muz. Miod. 1838)


 

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelny (opracowanie dwugłosowe). 40 wydanie jednego z najpopularniejszych śpiewników pieśni liturgicznych. Śpiewnik zawiera 606 pozycji: pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE poprawione - 2015 r.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

exsultateOpracowanie dwugłosowe w śpiewniku Exsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »