Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jesteś dobry

JESTEŚ DOBRY

  d               C                 F d            C            F
1. Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja,
d      C            F a   d                    g               B (C)
Niepojęty w miłości swej. Dobrze jest z Tobą być.
Darowałeś życie mi, zabrałeś winę mą i grzech.
Nikt nie kocha tak jak Ty. Dałeś życie swe.

                       F a B                 C                  F a B                 C
Ref. Bo jesteś dobry dla mnie zawsze, Twoja łaska wiecznie trwa.
               F a B                  C                   g      a             B
Bo jesteś dobry dla mnie zawsze, Twoja łaska na wieki trwa.

2. Ponad wszystko jesteś Ty, jednak sługą stałeś się.
Słyszysz każdy płacz i krzyk. Miłosierny mój Pan!
Przed świętością Twoją drżę. Spraw, bym czyste serce miał.
Wobec świata chcę kochać Cię, dawać miłość Twą.

/sł. Mateusz Otremba, Robert Cudzich, m. Mateusz Otremba/