Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezu miłości Twej

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

e-nuty opracowanie na chór

1. Jezu miłości Twej,
Ukryty w Hostyi tej,
Wielbimy cud:
Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam Swe Ciało dał,
Żeś skarby łąski zlał
Na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi,
Otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi
Obmyły się.

3. I w Boskiem Sercu tam
Schronienie dajesz nam,
O Jezu mój!
By nas już żądłem swem
Wróg nasz nie dotknął w Niem,
By się przed piekła złem
Lud ukrył Twój.

4. Twe Serce tronem łask
I miłosierdzia blask
W Niem świeci się.
Panie! Ty widzisz sam,
Jak bardzo ciężko nam.
Więc grzesznym pozwól tam
Przytulić się.

5. O Jezu, Panie nasz,
Co nędzę naszą znasz,
Grzeszników zbaw,
By święte życie wieść,
A potem Tobie cześć
W niebiosach mogli nieść,
O Jezu, spraw!
(sł. i muz. trad.)