Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jeśli ustami swymi

JEŚLI USTAMI SWYMI

    E                  H7             fis                    A
1.Jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa,
A w sercu swoim wierzysz, że Bóg Go z martwych wskrzesił,
Przez Jego śmierć na krzyżu, będziesz zbawiony, więc głoś:

      E                                A                       E
Ref. Jezus Chrystus jest Panem (Panem jest.) /3x
  H7          C7       D         E
Panem, Panem, Panem jest.

2.Jakże wzywać Tego, w którego się nie wierzy,
Jakże wierzyć Temu, którego się nie słyszy,
Jak usłyszeć słowo kiedy nikt nie głosi, więc głoś:

(muzyka i tekst: Mariusz Mycielski, inspirowane Rz 10, 9-10.14)