Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jesteśmy piękni

JESTEŚMY PIĘKNI

D A h A G A
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie.
D A h A D
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie.
G D A A7 x4 || D
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie,
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie,
Ty otwierasz nasze oczy Panie, na Twoje piękno
(Piotr Pałka)