Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jim

JIM

      D                       D7+
1.Dzień dobry, Jim, właśnie byłem tam,

      D||D7||D7+||D7           G
Ref. W dole /4x           przy rzece,
                  D||G g6                        D
Wczesnym rankiem /2x na początku dnia.

2.Nim rosy świeży chłód, wzywa Pana głód,

3.Nim przełamię chleb, skłonię głowę swą,

4.Nim pracę zacznę swą, chcę wysłuchać Go,

5.Zanim pójdę spać, chcę pomodlić się,

Ref. W dole przy rzece, późnym wieczorem u schyłku dnia.